วันทองไร้ใจ / Wanthong Rai Jai / Wanthong yang Tegas
Rank: 2125th, it has 2.2K monthly / 98.7K total views.
Authors: Mu
Artists: Mu
Genres: Webtoon , Josei(W) , Drama , Fantasy , Historical , Reincarnation , Romance
Original language: Thai
Translated language: English
Read direction: Top to Bottom
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2021
Summary:
Pennueng was reincarnated into one of the most well-known Thai folklore epics, "Khun Chang Khun Phaen". To be more precise, she woke up as a younger self of the infamous female lead, Wanthong ‘Two Hearts Bitch’. The nickname she was unfairly given before sentenced to death for appearing indecisive toward the contesting of marriage to her. All because she couldn't decide which of these two abusive men to be with! The handsome accomplished man but a philanderer that this body originally fell in love with or the ugly wealthy man who obsessively faithfully loved you? ...Screw that! I'm not choosing any of you!
show the remaining

Chapters (104)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 98
Migamiz 474 + 1.3K 5 days ago
Chapter 97
Migamiz 564 + 1.7K 12 days ago
Chapter 96
Migamiz 618 + 2.2K 22 days ago
Chapter 95
Migamiz 621 + 1.9K 26 days ago
Chapter 94
Migamiz 665 + 2.7K 42 days ago
Chapter 93
Migamiz 698 + 2.4K 50 days ago
Chapter 92
Migamiz 746 + 2.4K 53 days ago
Chapter 91
Migamiz 727 + 2.4K 57 days ago
Chapter 90
Migamiz 837 + 3.1K 70 days ago
Chapter 89
Migamiz 838 + 2.8K 77 days ago
Chapter 87
Migamiz 974 + 3.4K 91 days ago
Chapter 86
Migamiz 983 + 3.5K 98 days ago
Chapter 85
Migamiz 966 + 3.5K 105 days ago
Chapter 84
Migamiz 958 + 3.5K 113 days ago
Chapter 83
Migamiz 939 + 3.5K 119 days ago
Chapter 82
Migamiz 966 + 3.5K 125 days ago
Chapter 81
Migamiz 1K + 3.6K 127 days ago
Chapter 80
Migamiz 1.1K + 4.4K 140 days ago
Chapter 79
Migamiz 1.1K + 3.8K 147 days ago
Chapter 78 [Season 3]
Migamiz 1.3K + 4.4K 154 days ago
Special Chapter #AD
Migamiz 1.5K + 9.8K 342 days ago
Special Chapter #4
Migamiz 1.4K + 6.7K 344 days ago
Special Chapter #3
Migamiz 1.4K + 7.2K 350 days ago
Special Chapter #Q&A
Migamiz 1.5K + 8.1K 355 days ago
Chapter 76
Migamiz 1.9K + 9.5K 368 days ago
Chapter 75
Migamiz 1.9K + 9K 371 days ago
Chapter 74
Migamiz 1.8K + 8.4K 372 days ago
Chapter 73
Migamiz 1.8K + 8.9K 375 days ago
Chapter 72
Migamiz 1.9K + 8.9K 378 days ago
Chapter 71
Migamiz 1.8K + 8.4K 380 days ago
Chapter 70
Migamiz 2.2K + 8.9K 382 days ago
Chapter 69
Migamiz 1.9K + 8.6K 384 days ago
Chapter 68
Migamiz 2K + 8.9K 386 days ago
Chapter 66
Migamiz 2K + 9.8K 390 days ago
Chapter 65
Migamiz 2.3K + 9.2K 392 days ago
Chapter 64
Migamiz 2.2K + 10K 394 days ago
Chapter 63
Migamiz 2.4K + 11.9K 399 days ago
Chapter 62
Migamiz 2.1K + 10.1K 400 days ago
Chapter 61 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.4K 401 days ago
Chapter 60 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.2K 402 days ago
Chapter 59 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.8K 403 days ago
Chapter 58
Migamiz 2.2K + 10.1K 404 days ago
Chapter 57
Migamiz 2.3K + 10.6K 405 days ago
Chapter 56
Migamiz 2.3K + 10.5K 406 days ago
Chapter 55
Migamiz 2.4K + 10.6K 407 days ago
Chapter 54
Migamiz 2.5K + 11.5K 409 days ago
Chapter 53
Migamiz 2.6K + 12.1K 411 days ago
Chapter 52
Migamiz 2.6K + 12.3K 413 days ago
Chapter 51
Migamiz 2.7K + 13.1K 415 days ago
Chapter 50
Migamiz 2.7K + 13.2K 416 days ago
Chapter 49
Migamiz 2.7K + 13K 417 days ago
Chapter 48 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 12.6K 418 days ago
Chapter 47 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 12.9K 419 days ago
Chapter 46
Migamiz 2.6K + 12.2K 420 days ago
Chapter 45
Migamiz 2.6K + 11.9K 421 days ago
Chapter 44
Migamiz 2.6K + 11.8K 422 days ago
Chapter 43
Migamiz 2.7K + 12.4K 423 days ago
Chapter 42
Migamiz 2.6K + 11.9K 424 days ago
Chapter 41
Migamiz 2.7K + 12.5K 425 days ago
Chapter 40 🎵
Migamiz 2.8K + 13K 426 days ago
Chapter 39 [Season 2]
Migamiz 2.9K + 13.6K 427 days ago
Special Chapter #2
Migamiz 2.5K + 12.3K 436 days ago
Special Chapter #1
Migamiz 2.8K + 12.8K 437 days ago
Chapter 37
Migamiz 2.8K + 13.2K 442 days ago
Chapter 36
Migamiz 2.8K + 12.8K 443 days ago
Chapter 35
Migamiz 2.8K + 13.1K 445 days ago
Chapter 34
Migamiz 2.7K + 12.1K 446 days ago
Chapter 33
Migamiz 2.7K + 12.3K 448 days ago
Chapter 32
Migamiz 2.8K + 12.7K 449 days ago
Chapter 31
Migamiz 2.8K + 12.6K 450 days ago
Chapter 30
Migamiz 2.9K + 13.3K 451 days ago
Chapter 29
Migamiz 2.9K + 13.6K 452 days ago
Chapter 27
Migamiz 3K + 13.6K 454 days ago
Chapter 26
Migamiz 3K + 13.8K 455 days ago
Chapter 25
Migamiz 3.1K + 13.6K 456 days ago
Chapter 24
Migamiz 3.1K + 13.8K 457 days ago
Chapter 23
Migamiz 3.3K + 14.6K 459 days ago
Chapter 21
Migamiz 3.3K + 14.7K 462 days ago
Chapter 19 (CW:Ghost)
Migamiz 3.4K + 16K 464 days ago
Chapter 18
Migamiz 3.4K + 15.8K 465 days ago
Chapter 17
Migamiz 3.6K + 15.9K 466 days ago
Chapter 16
Migamiz 3.7K + 16.5K 468 days ago
Chapter 15
Migamiz 3.7K + 16.6K 469 days ago
Chapter 14
Migamiz 3.7K + 16.5K 470 days ago
Chapter 13
Migamiz 3.8K + 17K 471 days ago
Chapter 12
Migamiz 4K + 18K 472 days ago
Chapter 11
Migamiz 4.2K + 19.1K 474 days ago
Chapter 10
Migamiz 4.1K + 19.9K 476 days ago
Chapter 9
Migamiz 4.2K + 19.1K 476 days ago
Chapter 8
Migamiz 4.5K + 20.8K 477 days ago
Chapter 7
Migamiz 4.9K + 22.4K 478 days ago
Chapter 6
Migamiz 4.8K + 24.6K 479 days ago
Chapter 4
Migamiz 4.9K + 23.8K 481 days ago
Chapter 3
Migamiz 5.2K + 25.2K 482 days ago
Chapter 2
Migamiz 6.2K + 30.1K 483 days ago
Chapter 1
Migamiz 10.6K + 51.1K 483 days ago

Reviews

Comments

Disqus