μ•„λ„λ‹ˆμŠ€ / Reminiscence Adonis
Rank: 3926th, it has 1.7K monthly / 37.6K total views.
Authors: Hye-dol
Artists: Team adonis
Genres: Shoujo , Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Martial Arts , Romance , Supernatural , Time Travel
Original language: Korean
Translated language: Indonesian
Original work: Ongoing
Summary:
Ianna and Arhad had much in common. They both only cared about themselves, and were madly obsessed with each other. The difference is one wanted the other's warmth, and the other wanted submission. Though Ianna's life ended in a heated battle against Arhad, the Kingdom's emperor, she is reincarnated into the same life for reasons unknown. Two people who faced misery in their previous life now have a chance to meet again. Will the same tragedy repeat itself, or can Ianna change the course of history?
show the remaining

Chapters (193)

${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 193
Chomelt 231 + 1.2K 12 days ago
Chapter 192
Chomelt 246 + 1.3K 19 days ago
Chapter 191
Chomelt 290 + 1.5K 24 days ago
Chapter 190
Chomelt 347 + 1.9K 32 days ago
Chapter 189
Chomelt 402 + 2.1K 41 days ago
Chapter 188
Chomelt 434 + 2.4K 48 days ago
Chapter 187
Chomelt 433 + 2.5K 55 days ago
Chapter 186
Chomelt 494 + 2.4K 56 days ago
Chapter 185
Jayoyo 1.8K + 8.8K 365 days ago
Chapter 184
Jayoyo 1.4K + 6.6K 365 days ago
Chapter 183
Jayoyo 1.6K + 7.2K 434 days ago
Chapter 182
Jayoyo 1.2K + 6.2K 434 days ago
Chapter 181
Jayoyo 1.2K + 6.2K 434 days ago
Chapter 180
Jayoyo 1.4K + 6.7K 434 days ago
Chapter 179
Jayoyo 1.3K + 6.9K 434 days ago
Chapter 178
Jayoyo 1.3K + 6.6K 434 days ago
Chapter 177
Jayoyo 1.3K + 6.3K 434 days ago
Chapter 176
Jayoyo 1.4K + 6.9K 435 days ago
Chapter 175
Jayoyo 1.3K + 6.2K 435 days ago
Chapter 174
Jayoyo 1.3K + 6.1K 435 days ago
Chapter 173
Jayoyo 1.3K + 6.2K 435 days ago
Chapter 172
Jayoyo 1.3K + 6.1K 435 days ago
Chapter 171
Jayoyo 1.3K + 6K 435 days ago
Chapter 170
Jayoyo 1.4K + 6.1K 435 days ago
Chapter 169
Jayoyo 1.6K + 6.9K 537 days ago
Chapter 168
Jayoyo 1.3K + 6.4K 537 days ago
Chapter 167 : [Fixed]
Jayoyo 1.5K + 7.4K 536 days ago
Chapter 166
Jayoyo 1.3K + 6.3K 553 days ago
Chapter 165
Jayoyo 1.3K + 6.8K 561 days ago
Chapter 164
Jayoyo 1.2K + 6.9K 570 days ago
Chapter 163
Jayoyo 1.4K + 7.1K 577 days ago
Chapter 162
Jayoyo 1.3K + 7.4K 577 days ago
Chapter 161
Jayoyo 1.3K + 7.3K 590 days ago
Chapter 160
Jayoyo 1.3K + 6.9K 598 days ago
Chapter 159
Jayoyo 1.3K + 6.8K 603 days ago
Chapter 158
Jayoyo 1.3K + 6.8K 613 days ago
Chapter 157
Jayoyo 1.3K + 6.8K 615 days ago
Chapter 156
Jayoyo 1.4K + 6.9K 615 days ago
Chapter 155
Jayoyo 1.2K + 6.1K 615 days ago
Chapter 154
Jayoyo 1.2K + 6.1K 615 days ago
Chapter 153
Jayoyo 1.2K + 6.2K 615 days ago
Chapter 152
Jayoyo 1.2K + 6.1K 615 days ago
Chapter 151
Jayoyo 1.2K + 5.9K 615 days ago
Chapter 150
Jayoyo 1.2K + 6K 615 days ago
Chapter 149
Jayoyo 1.1K + 5.8K 615 days ago
Chapter 148
Jayoyo 1.1K + 6K 615 days ago
Chapter 147
Jayoyo 1.1K + 5.9K 615 days ago
Chapter 146
Jayoyo 1.1K + 6K 615 days ago
Chapter 145
Jayoyo 1.2K + 6K 615 days ago
Chapter 144
Jayoyo 1.1K + 5.6K 615 days ago
Chapter 143
Jayoyo 1.2K + 5.9K 615 days ago
Chapter 142
Jayoyo 1.2K + 5.9K 615 days ago
Chapter 141
Jayoyo 1.2K + 6.2K 615 days ago
Chapter 140
Jayoyo 1.3K + 6.7K 615 days ago
Chapter 139
Jayoyo 1.1K + 6.2K 615 days ago
Chapter 138
Jayoyo 1.1K + 6K 615 days ago
Chapter 137
Jayoyo 1.1K + 6.1K 615 days ago
Chapter 136
Jayoyo 1.1K + 5.8K 615 days ago
Chapter 135
Jayoyo 1.2K + 5.9K 615 days ago
Chapter 134
Jayoyo 1.2K + 5.9K 615 days ago
Chapter 133
Jayoyo 1.2K + 5.7K 615 days ago
Chapter 132
Jayoyo 1.2K + 6.1K 615 days ago
Chapter 131
Jayoyo 1.2K + 6.1K 615 days ago
Chapter 130
Jayoyo 1.3K + 6.5K 615 days ago
Chapter 129
Jayoyo 1.3K + 6.2K 615 days ago
Chapter 128
Jayoyo 1.3K + 6.5K 615 days ago
Chapter 127
Jayoyo 1.3K + 6.4K 615 days ago
Chapter 126
Jayoyo 1.3K + 6.6K 615 days ago
Chapter 125
Jayoyo 1.3K + 6.8K 615 days ago
Chapter 124
Jayoyo 1.3K + 6.8K 615 days ago
Chapter 123
Jayoyo 1.3K + 6.9K 615 days ago
Chapter 122
Jayoyo 1.3K + 6.9K 615 days ago
Chapter 121
Jayoyo 1.3K + 6.8K 615 days ago
Chapter 120
Jayoyo 1.3K + 6.8K 616 days ago
Chapter 119
Jayoyo 1.3K + 6.3K 616 days ago
Chapter 118
Jayoyo 1.3K + 6.3K 616 days ago
Chapter 117
Jayoyo 1.2K + 6.2K 616 days ago
Chapter 116
Jayoyo 1.2K + 6.3K 616 days ago
Chapter 115
Jayoyo 1.3K + 6.5K 616 days ago
Chapter 114
Jayoyo 1.3K + 6.5K 616 days ago
Chapter 113
Jayoyo 1.3K + 6.8K 616 days ago
Chapter 112
Jayoyo 1.3K + 6.5K 616 days ago
Chapter 111
Jayoyo 1.3K + 6.7K 616 days ago
Chapter 110
Jayoyo 1.3K + 6.9K 616 days ago
Chapter 109
Jayoyo 1.2K + 6.5K 616 days ago
Chapter 108
Jayoyo 1.2K + 6.5K 616 days ago
Chapter 107
Jayoyo 1.2K + 6.5K 616 days ago
Chapter 106
Jayoyo 1.3K + 6.4K 616 days ago
Chapter 105
Jayoyo 1.3K + 6.8K 616 days ago
Chapter 104
Jayoyo 1.3K + 6.6K 616 days ago
Chapter 103
Jayoyo 1.3K + 6.8K 616 days ago
Chapter 102
Jayoyo 1.2K + 6.7K 616 days ago
Chapter 101
Jayoyo 1.3K + 6.5K 616 days ago
Chapter 100
Jayoyo 1.4K + 7K 616 days ago
Chapter 99
Jayoyo 1.3K + 6.7K 613 days ago
Chapter 98
Jayoyo 1.3K + 7K 613 days ago
Chapter 97
Jayoyo 1.3K + 7K 613 days ago
Chapter 96
Jayoyo 1.3K + 7K 613 days ago
Chapter 95
Jayoyo 1.4K + 7.6K 613 days ago
Chapter 94
Jayoyo 1.4K + 7.7K 613 days ago
Chapter 93
Jayoyo 1.4K + 7.4K 613 days ago
Chapter 92
Jayoyo 1.4K + 7.5K 613 days ago
Chapter 91
Jayoyo 1.4K + 7.9K 613 days ago
Chapter 90
Jayoyo 1.5K + 7.7K 613 days ago
Chapter 89
Jayoyo 1.4K + 7.6K 613 days ago
Chapter 88
Jayoyo 1.5K + 7.8K 613 days ago
Chapter 87
Jayoyo 1.4K + 7.6K 613 days ago
Chapter 86
Jayoyo 1.5K + 7.7K 613 days ago
Chapter 85
Jayoyo 1.5K + 7.9K 613 days ago
Chapter 84
Jayoyo 1.4K + 7.9K 613 days ago
Chapter 83
Jayoyo 1.5K + 7.8K 613 days ago
Chapter 82
Jayoyo 1.5K + 7.6K 613 days ago
Chapter 81
Jayoyo 1.5K + 7.8K 613 days ago
Chapter 80
Jayoyo 1.5K + 7.6K 613 days ago
Chapter 79
Jayoyo 1.4K + 7.1K 613 days ago
Chapter 78
Jayoyo 1.4K + 7.4K 613 days ago
Chapter 77
Jayoyo 1.5K + 7.6K 613 days ago
Chapter 76
Jayoyo 1.5K + 8K 613 days ago
Chapter 75
Jayoyo 1.5K + 7.8K 613 days ago
Chapter 74
Jayoyo 1.5K + 7.7K 613 days ago
Chapter 73
Jayoyo 1.5K + 7.4K 613 days ago
Chapter 72
Jayoyo 1.5K + 7.8K 613 days ago
Chapter 71
Jayoyo 1.5K + 7.8K 613 days ago
Chapter 70
Jayoyo 1.6K + 7.9K 613 days ago
Chapter 69
Jayoyo 1.6K + 8.3K 613 days ago
Chapter 68
Jayoyo 1.6K + 8.2K 613 days ago
Chapter 67
Jayoyo 1.6K + 8.6K 613 days ago
Chapter 66
Jayoyo 1.6K + 8.6K 613 days ago
Chapter 65
Jayoyo 1.6K + 8.5K 613 days ago
Chapter 64
Jayoyo 1.6K + 8.6K 613 days ago
Chapter 63
Jayoyo 1.6K + 8.1K 613 days ago
Chapter 62
Jayoyo 1.6K + 8.5K 613 days ago
Chapter 61
Jayoyo 1.7K + 8.6K 613 days ago
Chapter 60
Jayoyo 1.7K + 8.8K 613 days ago
Chapter 59
FloMio 1.7K + 8.5K 611 days ago
Chapter 58
FloMio 1.6K + 8.5K 611 days ago
Chapter 57
FloMio 1.6K + 8.6K 611 days ago
Chapter 56
FloMio 1.7K + 8.9K 611 days ago
Chapter 55
FloMio 1.7K + 9.1K 611 days ago
Chapter 54
FloMio 1.7K + 8.8K 611 days ago
Chapter 53
FloMio 1.8K + 8.9K 611 days ago
Chapter 52
FloMio 2K + 10K 611 days ago
Chapter 51
FloMio 1.9K + 9.5K 611 days ago
Chapter 50 : End of S2
FloMio 2K + 9.8K 611 days ago
Chapter 49
FloMio 1.9K + 9.4K 611 days ago
Chapter 48
FloMio 1.9K + 9.2K 611 days ago
Chapter 47
FloMio 1.8K + 9.4K 611 days ago
Chapter 46
FloMio 1.9K + 9.5K 611 days ago
Chapter 45
FloMio 2K + 9.9K 611 days ago
Chapter 44
FloMio 1.9K + 9.4K 611 days ago
Chapter 43
FloMio 1.9K + 9.7K 611 days ago
Chapter 42
FloMio 2K + 10.2K 611 days ago
Chapter 41
FloMio 2.1K + 10.4K 611 days ago
Chapter 40
FloMio 2.1K + 10.5K 611 days ago
Chapter 39
FloMio 1.9K + 9.9K 611 days ago
Chapter 38
FloMio 1.9K + 9.5K 611 days ago
Chapter 37
FloMio 1.9K + 9.8K 611 days ago
Chapter 36
FloMio 1.9K + 9.7K 611 days ago
Chapter 35
FloMio 1.9K + 10.1K 611 days ago
Chapter 34
FloMio 1.9K + 9.7K 611 days ago
Chapter 33
FloMio 1.9K + 9.9K 611 days ago
Chapter 32
FloMio 1.9K + 9.9K 611 days ago
Chapter 31
FloMio 1.9K + 9.9K 611 days ago
Chapter 30
FloMio 1.9K + 9.8K 611 days ago
Chapter 29
FloMio 1.9K + 9.6K 610 days ago
Chapter 28
FloMio 2K + 10.5K 610 days ago
Chapter 27 : End of S1
FloMio 2.1K + 10.7K 610 days ago
Chapter 26
FloMio 2.1K + 10.7K 610 days ago
Chapter 25
FloMio 2.1K + 10.9K 610 days ago
Chapter 24
FloMio 2K + 10.5K 610 days ago
Chapter 23
FloMio 2.2K + 10.7K 610 days ago
Chapter 22
FloMio 2K + 9.8K 610 days ago
Chapter 21
FloMio 1.9K + 9.5K 610 days ago
Chapter 20
FloMio 1.9K + 9.5K 610 days ago
Chapter 19
FloMio 1.8K + 9.1K 609 days ago
Chapter 18
FloMio 1.9K + 9K 609 days ago
Chapter 17
FloMio 2K + 9.5K 609 days ago
Chapter 16
FloMio 2.1K + 10K 609 days ago
Chapter 15
FloMio 2.1K + 10.2K 609 days ago
Chapter 14
FloMio 2K + 9.7K 609 days ago
Chapter 13
FloMio 2K + 9.5K 609 days ago
Chapter 12
FloMio 2K + 9.5K 609 days ago
Chapter 11
FloMio 2K + 9.9K 609 days ago
Chapter 10
FloMio 2.1K + 9.8K 609 days ago
Chapter 9
FloMio 2.1K + 9.9K 605 days ago
Chapter 8
FloMio 2.1K + 10.1K 605 days ago
Chapter 7
FloMio 2.1K + 10.4K 605 days ago
Chapter 6
FloMio 2.1K + 10.5K 605 days ago
Chapter 5
FloMio 2.3K + 10.6K 605 days ago
Chapter 4
FloMio 2.3K + 10.9K 605 days ago
Chapter 3
FloMio 2.4K + 11.3K 605 days ago
Chapter 2
FloMio 2.6K + 12.3K 605 days ago
Chapter 1
FloMio 3.6K + 17.7K 605 days ago

Reviews

Comments

with chapters

Disqus

advertising